Kendelle J Murphy 35th Lorne Cancer Conference 2023